Current View
Citation link:
Title:
Дизайн и приложения на функционални нуклеинови киселини за контрол на генна експресия и създаване на нови терапевтични агенти : Автореферат / Катя Бисерова Попова ; Науч. ръководител Роберт Димитров Пенчовски ; Рец. Илияна Атанасова Иванова, Радостина Ивайлова Александрова.; Design and applications of functional nucleic acids for control of gene expression and development of novel therapeutic agents Katya Bisserova Popova
 
Creator:
Попова, Катя Бисерова; Popova, Katja Biserova; Пенчовски, Робърт Димитров науч. ръководител; Иванова, Илияна Атанасова рец.; Александрова, Радостина Ивайлова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.3 Биол. науки - "Генетика - Биоинформатика" СУ "Св. Климент Охриски", Биол. фак., Кат. Генетика 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Нуклеинови киселини.; Молекулна генетика.; Биоинформатика.
 
*** *** ***
 
001:
001177961
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попова, Катя Бисерова
 
245:
Дизайн и приложения на функционални нуклеинови киселини за контрол на генна експресия и създаване на нови терапевтични агенти :| Автореферат /| Катя Бисерова Попова ; Науч. ръководител Роберт Димитров Пенчовски ; Рец. Илияна Атанасова Иванова, Радостина Ивайлова Александрова.
 
246:
Design and applications of functional nucleic acids for control of gene expression and development of novel therapeutic agents| Katya Bisserova Popova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.127 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
77 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 4.3 Биол. науки - "Генетика - Биоинформатика"| СУ "Св. Климент Охриски", Биол. фак., Кат. Генетика| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Нуклеинови киселини.| Молекулна генетика.| Биоинформатика.
 
700:
Popova, Katja Biserova| Пенчовски, Робърт Димитров| науч. ръководител| Иванова, Илияна Атанасова| рец.| Александрова, Радостина Ивайлова| рец.