Citation link:
 • Кратка читанка : (Слѣдъ букварьтъ)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [1]
  • 2
   • [с. 3]
  • 3
  • 4
   • [с.] 4
  • 5
  • 6
   • [с.] 5
  • 7
  • 8
   • [с.] 6
  • 9
  • 10
   • [с.] 7
   • Цифры
  • 11
   • [с.] 8
  • 12
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • 13
   • [с.] 11
  • 14
   • [с.] 12
   • Числа
  • 15
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • 16
  • 17
   • [с.] 15
  • 18
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • Значеніе на цифрытѣ
    • [с.] 19
  • 19
   • [с.] 20
  • 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Писаніе и четеніе на числата
   • [с.] 24
  • Стиховце
   • Добро и зло
   • Трудъ и редъ
   • Доброчестіе
   • Умѣренность
    • [с.] 25
   • Снисхожденіе
   • Пчела-та
  • Двѣ басни
   • І. Дивото цвѣтѥ
    • [с.] 26
   • ІІ. Щорецътъ и мравитѣ
    • [с.] 27
  • Пѣсень училищна
   • [с.] 28
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]