Citation link:
Abstract:
Димитър Антонов, месар.
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690089
 
IsFormatOf:
№ 33199
 
Subject:
занаят; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups