Current View
Citation link:
Title:
Партньорство между институциите при социална защита от домашно насилие : Автореферат / Георги Милков Димитров ; Науч. ръководител Нели Бояджиева.
 
Creator:
Димитров, Георги Милков; Бояджиева, Нели Илиева науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление Пед. науки, 1.2 Педагогика (Социална педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Социална педагогика и социално дело" 2019; Библиогр. л. 61-63; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Домашно насилие.; Социални грижи.
 
*** *** ***
 
001:
001158357
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Георги Милков
 
245:
Партньорство между институциите при социална защита от домашно насилие :| Автореферат /| Георги Милков Димитров ; Науч. ръководител Нели Бояджиева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.077 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
66 л. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление Пед. науки, 1.2 Педагогика (Социална педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Социална педагогика и социално дело"| 2019
 
504:
Библиогр. л. 61-63
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Домашно насилие.| Социални грижи.
 
700:
Бояджиева, Нели Илиева| науч. ръководител