Citation link:
 • Новый завѣтъ Гс̑да нашегѡ Іи҃са Хрс̑та // Новый завѣтъ на Господа нашего Іисуса Христа
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
  • Оглавленїе // Съдьржаніе
   • [с. 2]
  • Ѿ Матѳея Свѧтое Благовѣствованїе // Отъ Матѳея Свято-то Евангеліе
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • Глава B҃ // Глава 2
    • [с.] 5
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Глава З҃ // Глава 7
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Глава Д҃І // Глава 14
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Глава Е҃І // Глава 15
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Глава Ѕ҃І // Глава 16
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Глава З҃І // Глава 17
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Глава И҃І // Глава 18
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Глава Ѳ҃І // Глава 19
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Глава К҃ // Глава 20
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Глава К҃А // Глава 21
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Глава К҃В // Глава 22
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Глава К҃Г // Глава 23
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Глава К҃Д // Глава 24
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Глава К҃Е // Глава 25
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Глава К҃Ѕ // Глава 26
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Глава К҃З // Глава 27
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • Глава К҃И // Глава 28
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
  • Ѿ Марка Свѧтое Благовѣствованїе // Отъ Марка Свято-то Евангеліе
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
   • Глава З҃ // Глава 7
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 100
    • [с.] 101
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
   • Глава Д҃І // Глава 14
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
   • Глава Е҃І // Глава 15
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
   • Глава Ѕ҃І // Глава 16
    • [с.] 126
    • [с.] 127
  • Ѿ ЛՃки Свѧтое Благовѣствованїе // Отъ Лука Свято-то Евангеліе
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
   • Глава З҃ // Глава 7
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
   • Глава Д҃І // Глава 14
    • [с.] 177
    • [с.] 178
   • Глава Е҃І // Глава 15
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
   • Глава Ѕ҃І // Глава 16
    • [с.] 182
    • [с.] 183
   • Глава З҃І // Глава 17
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
   • Глава И҃І // Глава 18
    • [с.] 187
    • [с.] 188
   • Глава Ѳ҃І // Глава 19
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
   • Глава К҃ // Глава 20
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
   • Глава К҃А // Глава 21
    • [с.] 196
    • [с.] 197
   • Глава К҃В // Глава 22
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
   • Глава К҃Г // Глава 23
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
   • Глава К҃Д // Глава 24
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
  • Ѿ Іѡанна Свѧтое Благовѣствованїе // Отъ Іоанна Свято-то Евангеліе
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 214
    • [с.] 215
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 216
    • [с.] 217
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
   • Глава З҃ // Глава 7
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 238
    • [с.] 239
    • [с.] 240
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 241
    • [с.] 242
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • [с.] 250
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 251
    • [с.] 252
   • Глава Д҃І // Глава 14
    • [с.] 253
    • [с.] 254
   • Глава Е҃І // Глава 15
    • [с.] 255
    • [с.] 256
   • Глава Ѕ҃І // Глава 16
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
   • Глава З҃І // Глава 17
    • [с.] 260
   • Глава И҃І // Глава 18
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • [с.] 263
   • Глава Ѳ҃І // Глава 19
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
   • Глава К҃ // Глава 20
    • [с.] 268
    • [с.] 269
   • Глава К҃А // Глава 21
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
  • Дѣѧнїѧ Свѧтыхъ Апостѡлъ // Дѣянія-та на Святы-тѣ Апостолы
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 273
    • [с.] 274
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 278
    • [с.] 279
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 286
    • [с.] 287
   • Глава З҃ // Глава 7
    • [с.] 288
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 295
    • [с.] 296
    • [с.] 297
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 298
    • [с.] 299
    • [с.] 300
    • [с.] 301
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 302
    • [с.] 303
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 304
    • [с.] 305
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 306
    • [с.] 307
    • [с.] 308
    • [с.] 309
   • Глава Д҃І // Глава 14
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
   • Глава Е҃І // Глава 15
    • [с.] 313
    • [с.] 314
    • [с.] 315
   • Глава Ѕ҃І // Глава 16
    • [с.] 316
    • [с.] 317
    • [с.] 318
   • Глава З҃І // Глава 17
    • [с.] 319
    • [с.] 320
    • [с.] 321
   • Глава И҃І // Глава 18
    • [с.] 322
    • [с.] 323
   • Глава Ѳ҃І // Глава 19
    • [с.] 324
    • [с.] 325
    • [с.] 326
   • Глава К҃ // Глава 20
    • [с.] 327
    • [с.] 328
    • [с.] 329
   • Глава К҃А // Глава 21
    • [с.] 330
    • [с.] 331
    • [с.] 332
   • Глава К҃В // Глава 22
    • [с.] 333
    • [с.] 334
    • [с.] 335
   • Глава К҃Г // Глава 23
    • [с.] 336
    • [с.] 337
    • [с.] 338
   • Глава К҃Д // Глава 24
    • [с.] 339
    • [с.] 340
   • Глава К҃Е // Глава 25
    • [с.] 341
    • [с.] 342
   • Глава К҃Ѕ // Глава 26
    • [с.] 343
    • [с.] 344
    • [с.] 345
   • Глава К҃З // Глава 27
    • [с.] 346
    • [с.] 347
    • [с.] 348
   • Глава К҃И // Глава 28
    • [с.] 349
    • [с.] 350
    • [с.] 351
    • [с.] 352
  • Соборное посланїе Іаковле // Соборно-то посланіе на Святаго Апостола Іакова
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 353
    • [с.] 354
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 355
    • [с.] 356
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 357
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 358
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 359
    • [с.] 360
  • Соборное посланїе первое Свѧтаго Апостола Петра // Пьрво-то соборно посланіе на Святаго Апостола Петра
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 361
    • [с.] 362
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 363
    • [с.] 364
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 365
    • [с.] 366
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 367
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 368
    • [с.] 369
  • Соборное посланїе второе Свѧтаго Апостола Петра // Второ-то соборно посланіе на Святаго Апостола Петра
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 370
    • [с.] 371
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 372
    • [с.] 373
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 374
    • [с.] 375
  • Соборное посланїе первое Ст҃аго Апс̑ла Іѡанна Бг҃слова // Пьрво-то (съборно) посланіе на Святаго Апостола Іоанна
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 376
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 377
    • [с.] 378
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 379
    • [с.] 380
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 381
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 382
    • [с.] 383
  • Соборное посланїе второе Ст҃аго Апс̑ла Іѡанна Бг҃слова // Второ-то (съборно) посланіе на Святаго Апостола Іоанна
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 384
    • [с.] 385
  • Соборное посланїе третїе Ст҃аго Апс̑ла Іѡанна Бг҃слова // Трето-то (съборно) посланіе на Святаго Апостола Іоанна
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 386
  • Соборное посланїе ІՃдино // Соборно-то посланіе на Святаго Апостола Іуда
   • Глава А҃//Глава 1
    • [с.] 387
    • [с.] 388
    • [с.] 389
  • Къ Римлѧномъ посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Римляномъ посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 390
    • [с.] 391
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 392
    • [с.] 393
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 394
    • [с.] 395
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 396
    • [с.] 397
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 398
    • [с.] 399
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 400
    • [с.] 401
   • Глава З҃ // Глава 7
    • [с.] 402
    • [с.] 403
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 404
    • [с.] 405
    • [с.] 406
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 407
    • [с.] 408
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 409
    • [с.] 410
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 411
    • [с.] 412
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 413
    • [с.] 414
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 415
   • Глава Д҃І // Глава 14
    • [с.] 416
    • [с.] 417
   • Глава Е҃І // Глава 15
    • [с.] 418
    • [с.] 419
    • [с.] 420
   • Глава Ѕ҃І // Глава 16
    • [с.] 421
    • [с.] 422
    • [с.] 423
  • Къ Корінѳѧнѡмъ первое посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Коринѳяномъ первое посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 424
    • [с.] 425
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 426
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 427
    • [с.] 428
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 429
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 430
    • [с.] 431
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 432
   • Глава З҃ // Глава 7
    • [с.] 433
    • [с.] 434
    • [с.] 435
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 436
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 437
    • [с.] 438
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 439
    • [с.] 440
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 441
    • [с.] 442
    • [с.] 443
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 444
    • [с.] 445
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 446
   • Глава Д҃І // Глава 14
    • [с.] 447
    • [с.] 448
    • [с.] 449
   • Глава Е҃І // Глава 15
    • [с.] 450
    • [с.] 451
    • [с.] 452
    • [с.] 453
   • Глава Ѕ҃І // Глава 16
    • [с.] 454
    • [с.] 455
  • Къ Корінѳѧнѡмъ второе посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Коринѳяномъ второ-то посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 456
    • [с.] 457
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 458
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 459
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 460
    • [с.] 461
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 462
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 463
    • [с.] 464
   • Глава З҃//Глава 7
    • [с.] 465
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 466
    • [с.] 467
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 468
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 469
    • [с.] 470
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 471
    • [с.] 472
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 473
    • [с.] 474
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 475
    • [с.] 476
  • Къ Галатѡмъ посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Галатяномъ посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 477
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 478
    • [с.] 479
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 480
    • [с.] 481
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 482
    • [с.] 483
    • [с.] 484
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 485
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 486
    • [с.] 487
  • Ко Ефесеемъ посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Ефесяномъ посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 488
    • [с.] 489
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 490
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 491
    • [с.] 492
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 493
    • [с.] 494
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 495
    • [с.] 496
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 497
    • [с.] 498
  • Къ Фїлїпписіемъ посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Филиппяномъ посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 499
    • [с.] 500
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 501
    • [с.] 502
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 503
    • [с.] 504
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 505
    • [с.] 506
  • Къ Колоссаемъ посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Колоссяномъ посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 507
    • [с.] 508
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 509
    • [с.] 510
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 511
    • [с.] 512
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 513
  • Къ СолՃнѧнѡмъ первое посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Солуняномъ пьрво-то посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 514
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 515
    • [с.] 516
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 517
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 518
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 519
    • [с.] 520
  • Къ СолՃнѧнѡмъ второе посланїе Ст҃аго Ап҄ла Паѵла // Къ Солуняномъ второ-то посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 521
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 522
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 523
    • [с.] 524
  • Къ Тїмоѳею первое посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Тимоѳею пьрво-то посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 525
    • [с.] 526
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 527
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 528
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 529
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 530
    • [с.] 531
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 532
    • [с.] 533
  • Къ Тїмоѳею второе посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Тимоѳею второ-то посланіе на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 534
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 535
    • [с.] 536
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 537
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 538
    • [с.] 539
  • Къ ТітՃ посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Титу посланіе-то на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 540
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 541
    • [с.] 542
    • [с.] 543
  • Къ ФїлимонՃ посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Филимону посланіе-то на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 544
    • [с.] 545
  • Къ Евреемъ посланїе Ст҃агѡ Апс̑ла Паѵла // Къ Евреемъ посланіе-то на Святаго Апостола Павла
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 546
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 547
    • [с.] 548
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 549
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 550
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 551
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 552
    • [с.] 553
   • Глава З҃ // Глава 7
    • [с.] 554
    • [с.] 555
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 556
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 557
    • [с.] 558
    • [с.] 559
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 560
    • [с.] 561
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 562
    • [с.] 563
    • [с.] 564
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 565
    • [с.] 566
    • [с.] 567
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 568
    • [с.] 569
  • Апокалѵ̈ѱїсъ Ст҃агѡ Іѡанна Ѳеолога // Откровеніе-то на Сватаго Іоанна Богослова
   • Глава А҃ // Глава 1
    • [с.] 570
    • [с.] 571
   • Глава В҃ // Глава 2
    • [с.] 572
    • [с.] 573
   • Глава Г҃ // Глава 3
    • [с.] 574
    • [с.] 575
   • Глава Д҃ // Глава 4
    • [с.] 576
   • Глава Е҃ // Глава 5
    • [с.] 577
   • Глава Ѕ҃ // Глава 6
    • [с.] 578
    • [с.] 579
   • Глава З҃ // Глава 7
    • [с.] 580
    • [с.] 581
   • Глава И҃ // Глава 8
    • [с.] 582
   • Глава Ѳ҃ // Глава 9
    • [с.] 583
    • [с.] 584
   • Глава І҃ // Глава 10
    • [с.] 585
   • Глава А҃І // Глава 11
    • [с.] 586
   • Глава В҃І // Глава 12
    • [с.] 587
    • [с.] 588
   • Глава Г҃І // Глава 13
    • [с.] 589
    • [с.] 590
   • Глава Д҃І // Глава 14
    • [с.] 591
    • [с.] 592
   • Глава Е҃І // Глава 15
   • Глава Ѕ҃І // Глава 16
    • [с.] 593
    • [с.] 594
   • Глава З҃І // Глава 17
    • [с.] 595
    • [с.] 596
   • Глава И҃І // Глава 18
    • [с.] 597
    • [с.] 598
   • Глава Ѳ҃І // Глава 19
    • [с.] 599
    • [с.] 600
   • Глава К҃ // Глава 20
    • [с.] 601
    • [с.] 602
   • Глава К҃А // Глава 21
    • [с.] 603
    • [с.] 604
   • Глава К҃В // Глава 22
    • [с.] 605
    • [с.] 606
    • [с.] 607
    • [с. 608]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]