Abstract:
Никола Янев (1888–1921) – български писател, просветен деец и журналист. Сътрудничи на сп. Наблюдател, Наш живот, Искра (Солун), Златорог, на в. Пряпорец, Родина (Скопие) и др., участва в редактирането на сп. Звено. Редактор е в Дирекция на печата към Министерство на външните работи, секретар в консулството в Женева, Швейцария. Никола Янев. Женева, 1917 г.
 
Created:
1917 г.
 
Spatial:
Швейцария
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Никола и Стела Яневи
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820388
 
IsFormatOf:
Сн. 407/79
 
Subject:
писател; журналист; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld