Abstract:
Тодор Маринов, първият управител на Софийския клон на Сухиндолската лозарска кооперация ”Гъмза”.
 
Created:
1909
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081111
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 55К; оп. 1; а.е. 121; л. 15.
 
Subject:
професионално обединение; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups