Citation link:
  • Сливница : Стихотворения по войната ни със сърбите през 1885 /От Ивана Вазова.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев