Citation link:
 • Отчетъ на Настоятелството на ”Българската добродѣтелна дружина” въ Букурещъ за година 1874-5 май 1
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Отчетъ на Настоятелството на ”Българската добродѣтелна дружина” въ Букурещъ за година 1874-5 май
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • За година 1874-5 май 1. Обща равносмѣтка на Българската добродѣтелна дружина въ Букурещъ
   • [с. 6] / [с. 7]
   • [с. 8]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]