Current View
Citation link:
Title:
Модели на разклоняващи се процеси и приложения в епидемиологията и раковите изследвания : Автореферат / Марусия Никифорова Славчова-Божкова.; Branching processes modeling with applications in epidemiology and cancer research Maroussia Nikiforova Bojkova
 
Creator:
Славчова-Божкова, Марусия Никифорова; Slavcova-Bozkova, Marusija Nikiforova
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертация за науч. степен доктор на науките, направление 4.5 Математика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2017; Библиогр. с. 92-103; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Епидемиология моделиране.; Рак диагностика моделиране.; Случайни процеси и функции приложение в епидемиологията.; Случайни процеси и функции приложение в онкологията.
 
*** *** ***
 
001:
001138370
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Славчова-Божкова, Марусия Никифорова
 
245:
Модели на разклоняващи се процеси и приложения в епидемиологията и раковите изследвания :| Автореферат /| Марусия Никифорова Славчова-Божкова.
 
246:
Branching processes modeling with applications in epidemiology and cancer research| Maroussia Nikiforova Bojkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 596.2 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
103 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за науч. степен доктор на науките, направление 4.5 Математика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 92-103
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Епидемиология| моделиране.| Рак| диагностика| моделиране.| Случайни процеси и функции| приложение| в епидемиологията.| Случайни процеси и функции| приложение| в онкологията.
 
700:
Slavcova-Bozkova, Marusija Nikiforova