Citation link:
Abstract:
Покоряването на връх Мазалат от туристическа група.
 
Created:
6.08.1928
 
Spatial:
Стара планина, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081434
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 18К; оп. 1.; а.е. 162; л. 6.
 
Subject:
свободно време; планина; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesplovdiv