Current View
Citation link:
Title:
Джудо за деца 7-10 годишна възраст : Автореферат / Валерия Иванова Луканова ; Науч. ръководител Анжелина Георгиева Янева.
 
Creator:
Луканова, Валерия Иванова; Янева, Анжелина Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на докторски труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - джудо), област на висше образование: 1. Пед. науки СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Джудо методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
001:
001173007
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Луканова, Валерия Иванова
 
245:
Джудо за деца 7-10 годишна възраст :| Автореферат /| Валерия Иванова Луканова ; Науч. ръководител Анжелина Георгиева Янева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 787.0 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 с. :| с табл., цв. диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на докторски труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - джудо), област на висше образование: 1. Пед. науки| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Джудо| методика на преподаването.
 
700:
Янева, Анжелина Георгиева| науч. ръководител