Abstract:
Първа сбирка на католическите културно-благотворителни дружества и епархии от източен и западен обряд в България.
 
Created:
2-3.10.1927
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490168
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; СМ № 301.
 
Subject:
благотворително дружество; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOcivicorganizations