Citation link:
 • Плачь Рахили, или убіеніе 14000 младенцевъ, на повелѣнїе Ирода Царѧ Юдейскаго во Виѳлеемѣ сбывшемՃсѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Херувїимъ съ обнаженнымъ мечемъ
   • [с. 3]
  • Ходитъ къ нѣмՃ тихо, и глаголетъ
   • [с.] 4
  • Сатанаилъ ко АггелՃ
   • [с.] 5
  • Сатанаилъ самъ
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Отвора книгՃ Исаїи Пророка и чита
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Три фՃрїе, Алекто, Тїсїфона и Мегера
   • [с.] 11
  • Сатанаилъ
  • Алекто, найстрашнїѧ фՃрїѧ
   • [с.] 12
  • Сатанаилъ
   • [с.] 13
  • Алекто сама
   • [с.] 14
  • Отходитъ предъ ложе Иродово, и спѧща его видѣвши, сице начинаетъ бесѣдՃ
   • [с.] 15
  • Иродъ
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Пѣснь
   • [с.] 18
  • Вѣстникъ чՃдеѣисе
   • [с.] 19
  • Иродъ
  • ФՃрїа
   • [с.] 20
  • Вѣстникъ
  • Иродъ сѣде погледаюѣи на све страшно, и лՃпаюѣи ногама тако вѣщаетъ
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Аполонїй
   • [с.] 24
  • Урицей съ бѣломъ и гՃстомъ брадомъ окрՃжена уста имѣѧй
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • ВарՃхъ
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Иродъ
   • [с.] 29
  • Алекто фՃрїѧ
  • Аггелъ
   • [с.] 30
  • Иродъ
   • [с.] 31
  • Полковникъ съ Солдаты
  • Иродъ
   • [с.] 32
  • Рахиль
   • [с.] 33
  • Аггелъ
  • Саваоѳъ
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • Аггелъ
  • Иде къ ІосифՃ и сице вѣщаетъ
   • [с.] 36
  • Іосифъ къ Марїи
   • [с.] 37
  • Марїа
  • Аггелъ
   • [с.] 38
  • Пѣснь
   • [с.] 39
  • Иродъ самъ
   • [с.] 40
  • ФՃрїа Алекто
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Иродъ
   • [с.] 43
  • Аггелъ самъ
   • [с.] 44
  • Иродъ у двери толкнՃвый, и Вѣстникъ
  • Вѣстникъ
   • [с.] 45
  • Иродъ
  • Пѣвцевъ Хоръ
   • [с.] 46
  • Жене съ дѣтмы къ слՃгамъ
   • [с.] 47
  • СлՃге
  • ВарՃхъ Воиномъ лагано
  • Воины вси едногласно
   • [с.] 48
  • Здѣ ВарՃхъ трՃбити зачинаетъ. Воины убїѧютъ нещадно младенцевъ
  • ІՃдїѳъ къ единомՃ отъ воинъ
  • Воинъ
   • [с.] 49
  • Саломїа къ дрՃгомъ ВоинՃ
  • Воинъ
   • [с.] 50
  • Рахиль съ 5 дѣтми
   • [с.] 51
  • Воинъ
   • [с.] 52
  • Рахиль падши у изстՃпленїе на мало, и потомъ оплакиваетъ сище : Пѣснь
   • [с.] 53
  • Иродъ
   • [с.] 54
  • Гласъ Аггела
  • Иродъ МалехՃ
   • [с.] 55
  • Малехъ
  • Вѣстникъ къ Царицѣ
   • [с.] 56
  • Царица Дорисъ къ ИродՃ
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • Равынѧ къ Царицѣ
   • [с.] 59
  • Царица
   • [с.] 60
  • Вѣстникъ къ ИродՃ
  • Иродъ
   • [с.] 61
  • Саломїа, сестра Иродова, и єѧ мՃжъ Алеѯїй
   • [с.] 62
  • Иродъ
  • Архелай, Антїпа Иродъ, и Филиппъ
   • [с.] 63
  • Иродъ
  • Архелаю
   • [с.] 64
  • Антїпи ИродՃ
  • ФїллїппՃ
   • [с.] 65
  • Три Брата
  • Сататаилъ
   • [с.] 66
  • Пѣснь
   • [с.] 67
   • [с.] 68
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]