• Pjesme Ivana Mazuranica /Izdao Vladimir Mazuranic.
    • Предзаглавна страница с дарствен надпис
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев