Current View
Citation link:
Title:
Дизайн и екпериментално тестване на химерни антисенс-олигонуклеотиди като антибактериални агенти : Автореферат / Лозена Адриянова Отчева ; Науч. ръководител Роберт Димитров Пенчовски ; Рец. Иван Илиев Атанасов, Радостина Ивайлова Александрова.; Design and experimental testing of chimeric antisense-oligonucleotides as antibacterial agents Lozena Adriyanova Otcheva
 
Creator:
Отчева, Лозена Адриянова; Otceva, Lozena Adrijanova; Пенчовски, Робърт Димитров науч. ръководител; Атанасов, Иван Илиев рец.; Александрова, Радостина Ивайлова рец.
 
Date:
2021 [issued] [2021].
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление: 4.3 Био. науки, спец.: "Генетика - генно инженерство" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Генетика 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Антибиотици.; Генно инженерство.
 
*** *** ***
 
001:
001175898
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Отчева, Лозена Адриянова
 
245:
Дизайн и екпериментално тестване на химерни антисенс-олигонуклеотиди като антибактериални агенти :| Автореферат /| Лозена Адриянова Отчева ; Науч. ръководител Роберт Димитров Пенчовски ; Рец. Иван Илиев Атанасов, Радостина Ивайлова Александрова.
 
246:
Design and experimental testing of chimeric antisense-oligonucleotides as antibacterial agents| Lozena Adriyanova Otcheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.173 MB)
 
260:
[София],| [2021].
 
300:
47 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление: 4.3 Био. науки, спец.: "Генетика - генно инженерство"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Генетика| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Антибиотици.| Генно инженерство.
 
700:
Otceva, Lozena Adrijanova| Пенчовски, Робърт Димитров| науч. ръководител| Атанасов, Иван Илиев| рец.| Александрова, Радостина Ивайлова| рец.