Lorem ipsum
Citation link:
 • Къща на Вера Дренкова
  • Къща на Вера Дренкова - общ поглед от улицата
  • Фасада към улицата
  • Фрагмент от фасадата към улицата
  • Прозорец на стълбището
  • Прозорец над входа
  • Фрагмент от фасадата
  • Поглед към страничната фасада