Abstract:
Светилище на Артемида със запазени релефи на богинята, обикновено преследваща елен.
 
Creator:
Филов, Богдан
 
Created:
3.02.1913
 
Spatial:
Драма, Турция
 
Medium:
стъклена плака
 
IsPartOf:
Архив ”Гипсън”
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591082001
 
IsFormatOf:
06-13
 
Subject:
храм; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOtravels