Citation link:
 • Учебна книга за Великия божи міръ
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловие
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Глава първа. Разговоръ за онова, що сѫ нарича міръ и каква е нашата земя
   • [с. 7]
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Глава втора. Разговоръ за слънцето и за движението на слънцето
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Глава третя. За движението на земята, за небосклона и странитѣ на свѣта и за това какъ произлѣзватъ деня и ноштѫ
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • Глава четвьрта. За мѣсеца или луната и за затменията
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • Видъ на мѣсѣца
    • [с.] 26
   • За затъмненията
    • [с.] 27
  • Глава пѣта. За планетитѣ и спѫтницитѣ
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • За планетитѣ отъ среднѭ голѣминѫ
    • [с.] 31
   • За малкитѣ планетки
    • [с.] 32
   • За големитѣ планети
    • [с.] 33
   • За спѫтницитѣ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
  • Глава шеста. За слънчевіа и земніа міръ, за онова, що вещество, и до колко са то прѣ-много дѣли
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • Глава седма. За звъздитѣ
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • Глава осма. За направеніето на свѣта
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • Главѫ девѣта. За раздѣлението на земното калбо, посредствомъ на крѫговитѣ и линийтѣ, на поѭси и градуси
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
  • Главѫ десета. За годишното вървение на земята около слънцето. За сѣверного сияние. За кометитѣ (опашатитѣ звѣзди)
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • Главѫ единайсета. За различни земи и царства
   • [с.] 67
   • Стариа свѣтъ
    • 1. Европа
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
    • 2. Азия
     • [с.] 72
     • [с.] 73
    • 3. Африка
     • [с.] 74
     • [с.] 75
   • Новий свѣтъ
    • 4. Америка
     • [с.] 76
    • 5. Океания
     • [с.] 77
     • [с.] 78
  • Имената на родолюбивитѣ спомоществователи
   • [с. 79]
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]