Current View
Citation link:
Title:
Комплексно осигуряване качеството на образователната услуга в професионалните гимназии : Автореферат / Славка Вълчева Ненова.; Complex educational service quality assurance at secondary vocational schools Slavka Valcheva Nenova
 
Creator:
Ненова, Славка Вълчева; Nenova, Slavka Valceva
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор на науките", област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление: 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактиката - Проф. педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Професионално образование контрол.; Професионално-технически училища.
 
*** *** ***
 
001:
001145611
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ненова, Славка Вълчева
 
245:
Комплексно осигуряване качеството на образователната услуга в професионалните гимназии :| Автореферат /| Славка Вълчева Ненова.
 
246:
Complex educational service quality assurance at secondary vocational schools| Slavka Valcheva Nenova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 993.1 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
55 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "доктор на науките", област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление: 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактиката - Проф. педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Професионално образование| контрол.| Професионално-технически училища.
 
700:
Nenova, Slavka Valceva