Citation link:
Abstract:
Илинденско-Преображенското въстание (1903). Войводата Екатерина Арнаудова.
 
Created:
1903
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400034
 
IsFormatOf:
№ 5060
 
Subject:
въстание; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeventsuprisings