Citation link:
Abstract:
Ана Каменова (1894-1982) е българска писателка и преводачка от и на английски език. Дъщеря е на Михаил Маджаров (1854-1944) - политик, дипломат. Георги Маджаров (?-1925) е брат на Ана Каменова - адвокат, политик, дипломат, кмет на София. Георги Маджаров с колеги (на преден план със светъл костюм). Париж.
 
Spatial:
Париж, Франция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фотоалбум на Ана Каменова
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950375
 
IsFormatOf:
Сн. 2981/2000
 
Subject:
писател; юрист; кмет; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld