Current View
Citation link:
Title:
Идеята за социалния характер в междукултурен контекст : Автореферат / Пламен Тенев Минчев ; Науч. ръководител Людмил Георгиев.; <<The>> idea of the social character in intercultural context Plamen Tenev Minchev
 
Creator:
Минчев, Пламен Тенев; Mincev, Plamen Tenev; Георгиев, Людмил Дочев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 05.02.18/3.2 Психология (Социална психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Култура социологични проблеми.; Народопсихология.; Етносоциология.
 
*** *** ***
 
001:
001141030
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Минчев, Пламен Тенев
 
245:
Идеята за социалния характер в междукултурен контекст :| Автореферат /| Пламен Тенев Минчев ; Науч. ръководител Людмил Георгиев.
 
246:
<<The>> idea of the social character in intercultural context| Plamen Tenev Minchev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 827.3 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
48 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 05.02.18/3.2 Психология (Социална психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Култура| социологични проблеми.| Народопсихология.| Етносоциология.
 
700:
Mincev, Plamen Tenev| Георгиев, Людмил Дочев| науч. ръководител