Citation link:
Abstract:
Портрет на български войник, участник в Сръбско - българската война.
 
Creator:
фотоателие ’’Максимов’’
 
Created:
1891
 
Spatial:
Кюстендил, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420151
 
Subject:
портрет; ателие; войник; война; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups