Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 10, кн. 49-54 (1895-1896)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 10, кн. 49/50 (1895)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Борба за Отечество и Вѣра или Скендербей, албанский герой (1444-1467 г.). Отъ Марко Д. Балабановъ
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
   • За побратимството. Отъ Н. А. Начов
    • [с. 32]-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
   • Екскурсия изъ нашата народна поезия. Пише Н. Начовъ (Продължение отъ книжка ХLVІІІ)
    • [с.] 72-[73]
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
   • За паричната система въ България. Юридическо-икономически етюдъ. Отъ Гр. А. Бѣлковски, Професоръ при Висшето Училище. (Продължение отъ книжка XLVIII и свършекъ)
    • [с.] 112-[113]
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
   • Соннети изъ Ашилъ Милиена
    • [с. 152]-153
   • Книжнина
    • [с.] 154-[155]
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
    • [с.] 242-243
    • [с.] 244-245
    • [с.] 246-247
    • [с.] 248-249
   • [Некролози]
    • [с.] 250-251
   • Книгописъ
    • [с.] 252-[253]
    • [с.] 254-255
   • Поправка
    • [с. 256]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 10, кн. 51 (1895)
   • Съдържание
    • [с. ІІІ]
   • Нѣколко мисли върху задачитѣ на искуството въ България. Отъ И. Миларовъ
    • [с. ІV-257]
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
    • [с.] 262-263
    • [с.] 264-265
    • [с.] 266-267
    • [с.] 268-269
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
    • [с.] 274-275
    • [с.] 276-277
   • Прологъ [Прочетенъ отъ автора на литературно-музикалната вечеринка по случай 25-годишншя юбилей на Ив. Вазова на 24 Септемврий 1895 год. Отъ Д. К. Поповъ]
    • [с. 278]-279
   • Съврѣменното учение за причината на заразителнитѣ (инфекционнитѣ) болѣсти и лѣкуванието болѣститѣ въобще съ продукти отъ животния организъмъ. Отъ С. Мирковъ
    • [с. 280]-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
    • [с.] 286-287
    • [с.] 288-289
    • [с.] 290-291
    • [с.] 292-293
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
    • [с.] 302-303
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
   • По поводъ на статията: "Българскитѣ колонии въ Руссия". [Отъ Н. Х. Палаузовъ]
    • [с.] 308-[309]
    • [с.] 310-311
    • [с.] 312-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
   • Нѣколко думи за народното ни ваяние. Съобщава Д. Уста-Генчовъ
    • [с.] 320-[321]
    • [с.] 322-323
    • [с.] 324-325
    • [с.] 326-327
   • Материали по флората на България. Отъ А. Тошевъ
    • [с.] 328-[329]
    • [с.] 330-331
    • [с.] 332-333
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
    • [с.] 342-343
    • [с.] 344-345
    • [с.] 346-347
    • [с.] 348-349
    • [с.] 350-351
    • [с.] 352-353
    • [с.] 354-355
   • Екскурсия изъ нашата народна поезия. Пише Н. Начовъ. (Продължение отъ книжка XLIX-L)
    • [с.] 356-[357]
    • [с.] 358-359
    • [с.] 360-361
    • [с.] 362-363
    • [с.] 364-365
    • [с.] 366-367
    • [с.] 368-369
    • [с.] 370-371
    • [с.] 372-373
   • За побратимството. Отъ Н. А. Начов. (Продължение отъ книжка XLIX-L)
    • [с.] 374-[375]
    • [с.] 376-377
    • [с.] 378-379
    • [с.] 380-381
    • [с.] 382-383
    • [с.] 384-385
    • [с.] 386-387
    • [с.] 388-389
    • [с.] 390-391
    • [с.] 392-393
    • [с.] 394-395
    • [с.] 396-397
    • [с.] 398-399
    • [с.] 400-401
    • [с.] 402-403
   • Книжнина
    • [с. 404]-405
    • [с.] 406-407
    • [с.] 408-409
    • [с.] 410-411
    • [с.] 412-413
    • [с.] 414-415
    • [с.] 416-417
    • [с.] 418-419
    • [с.] 420-421
    • [с.] 422-423
    • [с.] 424-425
    • [с.] 426-427
    • [с.] 428-429
    • [с.] 430-431
    • [с.] 432-[433]
    • [с.] 434-435
    • [с.] 436-437
    • [с.] 438-439
    • [с.] 440-441
    • [с.] 442
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 10, кн. 52/53 (1896)
   • Съдържание
    • [с. V]
   • За побратимството. Отъ Н. А. Начов. (Продължение отъ книжка XL и свършекъ)
    • [с. VІ-443]
    • [с.] 444-445
    • [с.] 446-447
    • [с.] 448-449
    • [с.] 450-451
    • [с.] 452-453
    • [с.] 454-455
    • [с.] 456-457
    • [с.] 458-459
    • [с.] 460-461
    • [с.] 462-463
    • [с.] 464-465
    • [с.] 466-467
    • [с.] 468-469
    • [с.] 470-471
    • [с.] 472-473
    • [с.] 474-475
    • [с.] 476-467
    • [с.] 478-479
    • [с.] 480-481
    • [с.] 482-483
    • [с.] 484-485
    • [с.] 486-487
    • [с.] 488-489
    • [с.] 490-491
    • [с.] 492-493
    • [с.] 494-495
    • [с.] 496-497
    • [с.] 498-499
    • [с.] 500-501
    • [с.] 502-503
    • [с.] 504-505
    • [с.] 506-[507]
   • Студия върху стихосложението на нашитѣ народни пѣсни. Пише Н. Начовъ
    • [с.] 508-[509]
    • [с.] 510-511
    • [с.] 512-513
    • [с.] 514-515
    • [с.] 516-517
    • [с.] 518-519
    • [с.] 520-521
    • [с.] 522-523
    • [с.] 524-525
    • [с.] 526-527
    • [с.] 528-529
    • [с.] 530-531
    • [с.] 532-533
    • [с.] 534-535
    • [с.] 536-537
    • [с.] 538-539
    • [с.] 540-541
    • [с.] 542-543
    • [с.] 544-545
    • [с.] 546-547
    • [с.] 548-549
    • [с.] 550-551
    • [с.] 552-553
    • [с.] 554-555
    • [с.] 556-557
    • [с.] 558-559
    • [с.] 560-561
    • [с.] 562-563
    • [с.] 564-565
    • [с.] 566-567
    • [с.] 568-569
    • [с.] 570-571
    • [с.] 572-573
    • [с.] 574-575
   • Д-ръ Францъ Рачки, първия прѣдсѣдатель на Югословѣнската академия. (Критико-биографическа студия отъ Т. Д. Флоринский). Прѣвелъ И. Миларовъ
    • [с. 576]-577
    • [с.] 578-579
    • [с.] 580-581
    • [с.] 582-583
    • [с.] 584-585
    • [с.] 586-587
    • [с.] 588-589
    • [с.] 590-591
    • [с.] 592-593
    • [с.] 594-595
    • [с.] 596-597
    • [с.] 598-599
    • [с.] 600-601
    • [с. 60]2-603
    • [с.] 604-605
    • [с.] 606-607
    • [с.] 608-609
    • [с.] 610-611
    • [с.] 612-613
    • [с.] 614-615
    • [с.] 616-617
    • [с.] 618-619
    • [с.] 620-621
    • [с.] 622-623
    • [с.] 624-625
    • [с.] 626-627
   • Екскурсия по Калоферската планина. Отъ Д. Илковъ
    • [с.] 628-[629]
    • [с.] 630-631
    • [с.] 632-633
    • [с.] 634-635
    • [с.] 636-637
    • [с.] 638-639
    • [с.] 640-641
    • [с.] 642-643
    • [с.] 644-645
    • [с.] 646-647
    • [с.] 648-649
    • [с.] 650-651
    • [с.] 652-653
    • [с.] 654-655
    • [с.] 656-657
    • [с.] 658-659
    • [с.] 660-661
    • [с.] 662-663
    • [с.] 664-665
    • [с.] 666-667
    • [с.] 668-669
    • [с.] 670-671
    • [с.] 672-673
    • [с.] 674-675
    • [с.] 676-677
    • [с.] 678-679
    • [с.] 680-681
    • [с.] 682-683
    • [с.] 684-685
    • [с.] 686-687
   • Взаимното училище въ Копривщица прѣзъ 1837/8 и 1838/9 учебни години. Отъ І. Груевъ
    • [с. 688]-689
    • [с.] 690-691
    • [с.] 692-693
    • [с.] 694-695
   • Книжнина
    • [с. 696]-697
    • [с.] 698-699
    • [с.] 700-701
    • [с.] 702-703
    • [с.] 704-705
    • [с.] 706-707
    • [с.] 708-709
    • [с.] 710-711
    • [с.] 712-713
    • [с.] 714-715
    • [с.] 716-717
    • [с.] 718-719
    • [с.] 720-721
    • [с.] 722-723
    • [с.] 724-725
    • [с.] 726-727
    • [с.] 728-729
    • [с.] 730-731
    • [с.] 732-733
    • [с.] 734-735
    • [с.] 736-737
    • [с.] 738-739
   • Българский театъръ. Драматургически очерки. [Отъ И. Мил.]
    • [с.] 740-[741]
    • [с.] 742-743
    • [с.] 744-745
    • [с.] 746-747
    • [с.] 748-749
    • [с.] 750-751
    • [с.] 752-753
   • Поздравителна телеграмма отъ Българското Книжовно Дружество до Императорското Русско Географическо Общество въ Петербургъ по случай на 50-лѣтнийй му юбилей, станѫлъ на 21 Януарий т. г.
    • [с. 754]
   • Мария Стюартъ. Трагедия въ петь дѣйствия отъ Шиллера. Прѣвежда Д. И. Поповъ [Притурка]
    • [с. 2]-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 10, кн. 54 (1896)
   • Съдържание
    • [с. VІІ]
   • Студии по българската история. Отъ В. Н. Златарски
    • [с. VІІІ-755]
    • [с.] 756-757
    • [с.] 758-759
    • [с.] 760-761
    • [с.] 762-763
    • [с.] 764-765
    • [с.] 766-767
    • [с.] 768-769
    • [с.] 770-771
    • [с.] 772-773
    • [с.] 774-775
    • [с.] 776-777
   • Календаръ рабошъ. Съобщава С. Аргировъ
    • [с. 778-779]
    • [с.] 780-781
    • [с.] 782-783
    • [с.] 784-785
   • Ив. Вазовъ като драматически писатель. Критическа студия. Отъ И. Миларовъ
    • [с. 786]-787
    • [с.] 788-789
    • [с.] 790-791
    • [с.] 792-793
    • [с.] 794-795
    • [с.] 796-797
    • [с.] 798-799
    • [с.] 800-801
    • [с.] 802-803
    • [с.] 804-805
    • [с.] 806-807
    • [с.] 808-809
    • [с.] 810-811
    • [с.] 812-813
   • Старо българско домостроителство въ Велико-Търновско. Съощава Д. Уста-Генчовъ
    • [с. 814]-815
    • [с.] 816-817
    • [с.] 818-819
    • [с.] 820-821
    • [с.] 822-823
   • Обичаи и обреди по свадби въ Копривщица. [Отъ І. Груевъ]
    • [с. 824]-825
    • [с.] 826-827
    • [с.] 828-829
    • [с.] 830-831
    • [с.] 832-833
   • Пакъ по нашитѣ гори! [Отъ К. Байкушевъ]
    • [с.] 834-[835]
    • [с.] 836-837
    • [с.] 838-839
    • [с.] 840-841
    • [с.] 842-843
    • [с.] 844-845
    • [с.] 846-847
    • [с.] 848-849
    • [с.] 850-851
    • [с.] 852-853
    • [с.] 854-855
    • [с.] 856-857
   • Книжнина
    • [с.] 858-[859]
    • [с.] 860-861
    • [с.] 862-863
    • [с.] 864-865
    • [с.] 866-867
    • [с.] 868-869
    • [с.] 870-871
    • [с.] 872-873
    • [с.] 874-485
    • [с.] 876-877
    • [с.] 878-879
    • [с.] 880-881
    • [с.] 882-883
    • [с.] 884-885
    • [с.] 886-887
    • [с.] 888-889
    • [с.] 890-891
    • [с.] 892-893
    • [с.] 894-[895]
    • [с.] 896-897
    • [с.] 898-899
    • [с.] 900-901
    • [с.] 902-903
    • [с.] 904-905
    • [с.] 906-907
    • [с.] 908-909
    • [с.] 910-911
    • [с.] 912-913
    • [с.] 914-915
    • [с.] 916-917
    • [с.] 918-919
    • [с.] 920-921
    • [с.] 922-923
    • [с.] 924-925
    • [с.] 926-927
    • [с.] 928-929
    • [с.] 930-931
    • [с.] 932-933
   • Българский театъръ. Драматургически очерки. [Отъ И. Миларовъ] [Продължение отъ книжка LII-LIII]
    • [с. 934]-935
    • [с.] 936-937
    • [с.] 938-939
    • [с.] 940-941
    • [с.] 942-943
    • [с.] 944-945
   • Обявления
    • [с.] 946-[947]
   • Общо съдържание на Х-то годишно течение
    • [с. 948-949]
    • [с.] 950-951
    • [с.] 952