Abstract:
Членове на Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз. Снимката е с автограф от Михаил Геновски.
 
Created:
Януари 1928
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400070
 
IsFormatOf:
№ 2627
 
Subject:
политик; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians