Current View
Citation link:
Title:
Лексикално-семантична характеристика на наименованията на дървесно-храстовите растения с ядивни плодове в руския и българския език : Автореферат / Ганна Вадимивна Ангелова ; Науч. ръководител Стефка Георгиева.
 
Creator:
Ангелова, Ганна Вадимивна; Георгиева, Стефка Иванова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Спец.: 2.1. Филология ( Общо и сравнително езикознание - Съпоставително езикознание) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за ез. обучение, Фак. по слав. филологии 2014; Библиогр. с. 39-40; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Руски език лексикология.; Български език лексикология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелова, Ганна Вадимивна
 
245:
Лексикално-семантична характеристика на наименованията на дървесно-храстовите растения с ядивни плодове в руския и българския език :| Автореферат /| Ганна Вадимивна Ангелова ; Науч. ръководител Стефка Георгиева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 471 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
43 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Спец.: 2.1. Филология ( Общо и сравнително езикознание - Съпоставително езикознание)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за ез. обучение, Фак. по слав. филологии| 2014
 
504:
Библиогр. с. 39-40
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Руски език| лексикология.| Български език| лексикология.
 
700:
Георгиева, Стефка Иванова| науч. ръководител