Current View
Citation link:
Title:
Използване на математически подходи за анализ на стресови реакции на фотосинтетичния апарат при висшите растения : Автореферат / Владимир Павлов Александров ; Науч. ръководител Василий Гольцев.; Using mathematical approaches to analyze the stress reactions of the photosynthetic apparatus in higher plants Vladimir Pavlov Aleksandrov
 
Creator:
Александров, Владимир Павлов; Aleksandrov, Vladimir Pavlov; Гольцев, Василий Николаевич науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Биол. науки (Биофизика и радиобиология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Биофизика и радиобиология 2016; Библиогр. с. 39-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016
 
Subject:
Растения, висши физиология.; Биология методи на изследване математически методи.; Биофизика.; Фотосинтеза.
 
*** *** ***
 
001:
000572423
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Александров, Владимир Павлов
 
245:
Използване на математически подходи за анализ на стресови реакции на фотосинтетичния апарат при висшите растения :| Автореферат /| Владимир Павлов Александров ; Науч. ръководител Василий Гольцев.
 
246:
Using mathematical approaches to analyze the stress reactions of the photosynthetic apparatus in higher plants| Vladimir Pavlov Aleksandrov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1,9 MB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
42 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Биол. науки (Биофизика и радиобиология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Биофизика и радиобиология| 2016
 
504:
Библиогр. с. 39-42
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016
 
650:
Растения, висши| физиология.| Биология| методи на изследване| математически методи.| Биофизика.| Фотосинтеза.
 
700:
Aleksandrov, Vladimir Pavlov| Гольцев, Василий Николаевич| науч. ръководител