Citation link:
Abstract:
Участници във Всеславянския юнашки събор.
 
Created:
27-29.06.1910
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450519
 
IsFormatOf:
4029
 
Subject:
1910; спорт; AthPlus