Current View
Citation link:
Title:
Числено изследване на компактни самогравитиращи обекти и тяхната динамика в гравитационни теории : Автореферат / Димитър Сотиров Попчев ; Науч. ръководител Стойчо С. Язаджиев ; Науч. консултант Даниела Д. Донева.
 
Creator:
Попчев, Димитър Сотиров; Язаджиев, Стойчо Стоянов науч. ръководител; Донева, Даниела Донева науч. консултант
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1. Физ. науки, науч. спец.: 01.03.01 Теоретична и мат. физика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2018; Библиогр. л. 41-45; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Относителност, теория.; Гравитация.; Математическа физика.
 
*** *** ***
 
001:
001153412
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попчев, Димитър Сотиров
 
245:
Числено изследване на компактни самогравитиращи обекти и тяхната динамика в гравитационни теории :| Автореферат /| Димитър Сотиров Попчев ; Науч. ръководител Стойчо С. Язаджиев ; Науч. консултант Даниела Д. Донева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.086 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
III, 45 л. :| с табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1. Физ. науки, науч. спец.: 01.03.01 Теоретична и мат. физика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2018
 
504:
Библиогр. л. 41-45
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Относителност, теория.| Гравитация.| Математическа физика.
 
700:
Язаджиев, Стойчо Стоянов| науч. ръководител| Донева, Даниела Донева| науч. консултант