Current View
Citation link:
Title:
Изследване на функцията на разпределение на електроните по енергия в плазма на токамак със сонда на Ленгмюр : Автореферат / Павлина Иванова Иванова ; Науч. ръководител Цвятко Попов.
 
Creator:
Иванова, Павлина Иванова; Попов, Цвятко Кръстев науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователната и науч. степен "доктор", Науч. спец.: 01.03.16 "Физика на плазмата и газовия разряд (Термоядрен синтез)" СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2011; Библиогр. с. 34; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Плазма.; Магнитохидродинамични генератори.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Павлина Иванова
 
245:
Изследване на функцията на разпределение на електроните по енергия в плазма на токамак със сонда на Ленгмюр :| Автореферат /| Павлина Иванова Иванова ; Науч. ръководител Цвятко Попов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 15,2 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
37 л. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователната и науч. степен "доктор", Науч. спец.: 01.03.16 "Физика на плазмата и газовия разряд (Термоядрен синтез)"| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2011
 
504:
Библиогр. с. 34
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Плазма.| Магнитохидродинамични генератори.
 
700:
Попов, Цвятко Кръстев| науч. ръководител