Current View
Citation link:
Title:
Морфодинамика на изветрителни и склонови процеси в района на Земенския пролом : Автореферат / Петко Николаев Божков ; Науч. ръководител Росица Михайлова Кендерова.; Morphodynamics of weathering and slope processes in the area of Zemen Gorge Petko Nikolaev Bozhkov
 
Creator:
Божков, Петко Николаев; Bozkov, Petko Nikolaev; Кендерова, Росица Михайлова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление - 4.4. Науки за Земята, спец. 01.08.03 "Геоморфология и палеогеография" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак, Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Геоморфология Западна България.; Геология, динамична Западна България.
 
*** *** ***
 
001:
001150077
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Божков, Петко Николаев
 
245:
Морфодинамика на изветрителни и склонови процеси в района на Земенския пролом :| Автореферат /| Петко Николаев Божков ; Науч. ръководител Росица Михайлова Кендерова.
 
246:
Morphodynamics of weathering and slope processes in the area of Zemen Gorge| Petko Nikolaev Bozhkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.499 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
56 с. :| с цв. ил., табл., диагр., ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление - 4.4. Науки за Земята, спец. 01.08.03 "Геоморфология и палеогеография"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак, Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Геоморфология| Западна България.| Геология, динамична| Западна България.
 
700:
Bozkov, Petko Nikolaev| Кендерова, Росица Михайлова| науч. ръководител