Abstract:
Величко Добринов (вляво) с брат си и сестра си.
 
Created:
1910
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400054
 
IsFormatOf:
№ 8688
 
Subject:
армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers