Current View
Citation link:
Title:
Получаване на закваски от лактобацили и възможности за тяхното приложение в производството на храни : Автореферат / Росица Стефанова Денкова ; Науч. ръководители Светла Илиева, Любка Георгиева.
 
Creator:
Денкова, Росица Стефанова; Илиева, Светла Захариева; Георгиева, Любка Василева
 
Date:
2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 5.11 "Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биотехнология" 2014; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Биотехнология.; Мая.; Хляб - технология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Денкова, Росица Стефанова
 
245:
Получаване на закваски от лактобацили и възможности за тяхното приложение в производството на храни :| Автореферат /| Росица Стефанова Денкова ; Науч. ръководители Светла Илиева, Любка Георгиева.
 
256:
Изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,21 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
47 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 5.11 "Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биотехнология"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Биотехнология.| Мая.| Хляб - технология.
 
700:
Илиева, Светла Захариева| Георгиева, Любка Василева