Current View
Citation link:
Title:
Прагматични и синтактични особености на диалогичното единство въпрос-отговор : Автореферат / Венера Росенова Димитрова ; Науч. ръководител Йовка Тишева ; Рец. Марина Джонова, Владимир Досев.
 
Creator:
Димитрова, Венера Росенова; Тишева, Йовка Великова науч. ръководител; Джонова, Марина Георгиева рец.; Досев, Владимир Тодоров рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, проф. направление: 2.1. Филология, науч. спец.: Бълг. ез. (Синтаксис) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. ез. 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Български език синтаксис.
 
*** *** ***
 
001:
001180387
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Венера Росенова
 
245:
Прагматични и синтактични особености на диалогичното единство въпрос-отговор :| Автореферат /| Венера Росенова Димитрова ; Науч. ръководител Йовка Тишева ; Рец. Марина Джонова, Владимир Досев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 659.4 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
37 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, проф. направление: 2.1. Филология, науч. спец.: Бълг. ез. (Синтаксис)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. ез.| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Български език| синтаксис.
 
700:
Тишева, Йовка Великова| науч. ръководител| Джонова, Марина Георгиева| рец.| Досев, Владимир Тодоров| рец.