Current View
Citation link:
Title:
Отговорност на морския превозвач по договора за международен превоз на товари, съгласно международните конвенции : Автореферат / Арнолд Фрагозо Феррейра ; Науч. ръководител Николай Натов
 
Creator:
Феррейра, Арнолд Фрагозо; Натов, Николай Симеонов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по професионално направление 3.6. Право (Международно частно право) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Международно право и международни отношения" 2013; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Морски транспорт правни проблеми.; Транспортни договори.
 
*** *** ***
 
001:
001149346
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Феррейра, Арнолд Фрагозо
 
245:
Отговорност на морския превозвач по договора за международен превоз на товари, съгласно международните конвенции :| Автореферат /| Арнолд Фрагозо Феррейра ; Науч. ръководител Николай Натов
 
260:
София,| 2013.
 
300:
24 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 260.4 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по професионално направление 3.6. Право (Международно частно право)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Международно право и международни отношения"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Морски транспорт| правни проблеми.| Транспортни договори.
 
700:
Натов, Николай Симеонов| науч. ръководител