Current View
Citation link:
Title:
ГИС базирани модели на транспортна достъпност в Северозападния район по NUTS2 : Автореферат / Моника Калинова Манолова ; Науч. ръководител Антон Попов.
 
Creator:
Манолова, Моника Калинова; Попов, Антон Борисов науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 4.4. Науки за Земята, Картография (вкл. Тематично геогр. картографиране - ГИС) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Картография и ГИС 2020; Библиогр. л. 63; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Географски информационни системи.; Картография.
 
*** *** ***
 
001:
001167221
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манолова, Моника Калинова
 
245:
ГИС базирани модели на транспортна достъпност в Северозападния район по NUTS2 :| Автореферат /| Моника Калинова Манолова ; Науч. ръководител Антон Попов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 7.182 MB )
 
260:
София,| 2020.
 
300:
64 л. :| с цв. табл., к. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 4.4. Науки за Земята, Картография (вкл. Тематично геогр. картографиране - ГИС)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Картография и ГИС| 2020
 
504:
Библиогр. л. 63
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Географски информационни системи.| Картография.
 
700:
Попов, Антон Борисов| науч. ръководител