Current View
Citation link:
Title:
Риманови и суб-риманови многообразия със структури : Автореферат / На Александър Владимиров Петков ; Науч. ръководител Стефан Петров Иванов.
 
Creator:
Петков, Александър Владимиров; Иванов, Стефан Петров науч. ръководител
 
Date:
2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 01.01.06 "Геометрия и топология" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2014; Библиогр. с. 26-35; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Риманова геометрия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петков, Александър Владимиров
 
245:
Риманови и суб-риманови многообразия със структури :| Автореферат /| На Александър Владимиров Петков ; Науч. ръководител Стефан Петров Иванов.
 
256:
Изображения в електронен вид ( 1 PDF файл:404 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
35 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 01.01.06 "Геометрия и топология"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2014
 
504:
Библиогр. с. 26-35
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Риманова геометрия.
 
700:
Иванов, Стефан Петров| науч. ръководител