Current View
Citation link:
Title:
Разпределено управление на конвейерни системи : Автореферат / Ивайло Тодоров Андонов ; Науч. ръководител Симеон Емилов Цветанов ; Рец. Тодор Атанасов Стоилов, Боян Паскалев Бончев.; Distributed controls of conveyer systems Ivailo Todorov Andonov
 
Creator:
Андонов, Ивайло Тодоров; Andonov, Ivajlo Todorov; Цветанов, Симеон Емилов науч. ръководител; Стоилов, Тодор Атанасов рец.; Бончев, Боян Паскалев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска прогр. "Компютърни науки" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Подемно-транспортни машини.
 
*** *** ***
 
001:
001180995
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Андонов, Ивайло Тодоров
 
245:
Разпределено управление на конвейерни системи :| Автореферат /| Ивайло Тодоров Андонов ; Науч. ръководител Симеон Емилов Цветанов ; Рец. Тодор Атанасов Стоилов, Боян Паскалев Бончев.
 
246:
Distributed controls of conveyer systems| Ivailo Todorov Andonov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.450 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
34 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска прогр. "Компютърни науки"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Подемно-транспортни машини.
 
700:
Andonov, Ivajlo Todorov| Цветанов, Симеон Емилов| науч. ръководител| Стоилов, Тодор Атанасов| рец.| Бончев, Боян Паскалев| рец.