Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Биологически факултет. Книга 4 - Физиология, биохимия, биофизика : Т. 72-75. / Ред. кол. Георги Константинов - гл. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ochridski". Faculte des biologie. Livre 4 - Physiologie, biochimie, biophysique
 
Creator:
Константинов, Георги ред.; Николов, Тодор Крумов ред.; Тодоров, Симо Иванов ред.; Калчев, Ленко Антонов ред.; Георгиев, Георги Христов биолог ред.
 
Date:
8|19 [issued] 1984 [за 1982].
 
Description:
Пълното име на Георги Константинов е Георги Константинов Христов; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
001:
001056884
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Биологически факултет. Книга 4 - Физиология, биохимия, биофизика :| Т. 72-75. /| Ред. кол. Георги Константинов - гл. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ochridski". Faculte des biologie. Livre 4 - Physiologie, biochimie, biophysique
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 10 MB)
 
260:
София :| БАН,| 1984 [за 1982].
 
300:
110 с. :| с ил., диагр., табл.
 
500:
Пълното име на Георги Константинов е Георги Константинов Христов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Константинов, Георги| ред.| Николов, Тодор Крумов| ред.| Тодоров, Симо Иванов| ред.| Калчев, Ленко Антонов| ред.| Георгиев, Георги Христов| биолог| ред.