Citation link:
 • Начялна книга за анатоміѭ и физіологіѭ съ 95 фигуры
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац ]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Кое гдѣ ся намира
   • [с.] V
   • [с.] VI
  • Погрѣшкы
   • [с. VII]
   • [с. VIII]
  • Глава I. Прѣдварителны познанія
   • [с. 1]
   • [с.] 2
  • Глава II. Кости
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • Практическы наумѣванія
    • [с.] 13
    • [с.] 14
  • Глава III. Стави
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • Практическы подсѣщанія
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
  • Глава IV. Мышцы (жабицы)
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • Практическы наумѣванія
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
  • Глава V. Зѫби
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • Практическы наумѣванія
    • [с.] 38
  • Глава VI. Пищеварителны орѫдія
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • Практическы наумѣванія
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
  • Глава VII. Срьдце и неговы жилы
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • Практическы наумѣванія
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
  • Глава VIII. Всмучяніе
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • Отлѫченіе на тѣлесны-ты мокроты
    • [с.] 71
    • [с.] 72
  • Глава IX. Орѫдія за дышяніе
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • Практическы наумѣванія
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Животна топлина
    • [с.] 86
  • Глава X. Гласъ
   • [с.] 87
   • Практическы наумѣванія
    • [с.] 88
    • [с.] 89
  • Глава XI. Нервическа система
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • Практическы наумѣванія
    • [с.] 96
    • [с.] 97
  • Глава XII. Кожя
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • Практическы наумѣванія
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
  • Глава XIII. Чювства
   • [с.] 106
   • Осязаніе
   • Вкусъ
    • [с.] 107
   • Обоняніе
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • Слухъ
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
   • Зрѣніе
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
  • Глава XVI. Срѣдства за варденіе на здравіе-то
   • [с.] 121
   • Цѣлѣніе на болести-ты
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
   • Наставленіе за оныя, кои-то стоять при болны
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • Наставленіе за оныя, кои-то наглядвать болницы нощѣ
    • [с.] 130
    • [с.] 131
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]