Current View
Citation link:
Title:
Цифровата ефирна телевизия в условията на хибридизация : Автореферат / Надежда Иванова Митева ; Науч. ръководител Лилия Райчева.
 
Creator:
Митева, Надежда Иванова; Райчева, Лилия науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Пълната форма на името на науч. ръководител Лилия Райчева е Лилия Райчева Тодорова-Коларова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - телевизия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Телевизия, цифрова.; Телевизионни предаватели и предаване.
 
*** *** ***
 
001:
001154289
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Митева, Надежда Иванова
 
245:
Цифровата ефирна телевизия в условията на хибридизация :| Автореферат /| Надежда Иванова Митева ; Науч. ръководител Лилия Райчева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 235.3 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
29 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълната форма на името на науч. ръководител Лилия Райчева е Лилия Райчева Тодорова-Коларова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - телевизия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Телевизия, цифрова.| Телевизионни предаватели и предаване.
 
700:
Райчева, Лилия| науч. ръководител