Citation link:
Abstract:
Евгения Пипева със сина си Стефан Пипев.
 
Created:
преди 1890
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450393
 
Subject:
портрет; AthPlus