Current View
Citation link:
Title:
Визуална реторика и визуални медии в края на XX и началото на ХХІ век : Херменевтични и семиотични подходи в изследванията на визуалната реторика Автореферат / Нора Атанасова Голешевска ; Науч. ръководител Иванка Мавродиева.
 
Creator:
Голешевска, Нора Атанасова; Мавродиева, Иванка Тодорова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", шифър 050113 - Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика и медии) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика" 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Реторика.; Комуникация.; Радио- и телевизионна журналистика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Голешевска, Нора Атанасова
 
245:
Визуална реторика и визуални медии в края на XX и началото на ХХІ век :| Херменевтични и семиотични подходи в изследванията на визуалната реторика| Автореферат /| Нора Атанасова Голешевска ; Науч. ръководител Иванка Мавродиева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,48 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
36 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", шифър 050113 - Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика и медии)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика"| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Реторика.| Комуникация.| Радио- и телевизионна журналистика.
 
700:
Мавродиева, Иванка Тодорова| науч. ръководител