Citation link:
 • Иванку, убиецътъ на Асѣня І. Драма въ петь дѣйствия отъ В. Друмева
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
   • [Шмуцтитул]
  • Лица
   • [с. 4]
  • Дѣйствие първо
   • Сцена първа
    • Евление 1
     • [с. 5]
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
    • Евление 2
     • [с.] 9
     • [с.] 10
    • Евление 3
     • [с.] 11
    • Евление 4
     • [с.] 12
    • Евление 5
     • [с.] 13
    • Евление 6
     • [с.] 14
   • Сцена втора
    • Евление 1
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • Евление 2
     • [с.] 17
    • Евление 3
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • Евление 4
     • [с.] 21
    • Евление 5
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • Евление 6
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • Евление 7
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • Евление 8
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • Евление 9
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • Евление 10
     • [с.] 34
     • [с.] 35
  • Дѣйствие второ
   • Сцена първа
    • Евление 1
     • [с. 36]
     • [с.] 37
    • Евление 2
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Евление 3
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • Евление 4
    • Евление 5
     • [с.] 42
    • Евление 6
     • [с.] 43
     • [с.] 44
    • Евление 7
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
    • Евление 8
     • [с.] 48
    • Евление 9
    • Евление 10
     • [с.] 49
     • [с.] 50
   • Сцена втора
    • Евление 1
     • [с.] 51
    • Евление 2
    • Евление 3
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
    • Евление 4
     • [с.] 57
    • Евление 5
     • [с.] 58
    • Евление 6
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
    • Евление 7
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • Евление 8
     • [с.] 67
     • [с.] 68
    • Евление 9
    • Евление 10
     • [с.] 69
     • [с.] 70
  • Дѣйствие третьо
   • Сцена първа
    • Евление 1
     • [с. 71]
     • [с.] 72
     • [с.] 73
    • Евление 2
     • [с.] 74
     • [с.] 75
    • Евление 3
     • [с.] 76
    • Евление 4
     • [с.] 77
     • [с.] 78
   • Сцена втора
    • Евление 1
     • [с.] 79
    • Евление 2
     • [с.] 80
    • Евление 3
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
    • Евление 4
   • Сцена третя
    • Евление 1
     • [с.] 86
    • Евление 2
     • [с.] 87
    • Евление 3
    • Евление 4
     • [с.] 88
    • Евление 5
    • Евление 6
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
   • Сцена четвърта
    • Евление 1
    • Евление 2
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Евление 3
    • Евление 4
    • Евление 5
     • [с.] 98
  • Дѣйствие четвърто
   • Сцена първа
    • Евление 1
     • [с.] 99
    • Евление 2
     • [с.] 100
     • [с.] 101
    • Евление 3
     • [с.] 102
    • Евление 4
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
   • Сцена втора
    • Евление 1
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
    • Евление 2
    • Евление 3
     • [с.] 110
    • Евление 4
     • [с.] 111
    • Евление 5
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
    • Евление 6
     • [с.] 116
    • Евление 7
   • Сцена третя
    • Евление 1
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
    • Евление 2
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
    • Евление 3
     • [с.] 125
     • [с.] 126
    • Евление 4
     • [с.] 127
     • [с.] 128
    • Евление 5
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
    • Евление 6
     • [с.] 132
    • Евление 7
     • [с.] 133
  • Дѣйствие пето
   • Сцена първа
    • Евление 1
     • [с. 134]
    • Евление 2
     • [с.] 135
    • Евление 3
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
    • Евление 4
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
   • Сцена втора
    • Евление 1
     • [с.] 143
     • [с.] 144
    • Евление 2
    • Евление 3
     • [с.] 145
    • Евление 4
     • [с.] 146
    • Евление 5
     • [с.] 147
    • Евление 6
     • [с.] 148
     • [с.] 149
    • Евление 7
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
    • Евление 8
     • [с.] 153
     • [с.] 154
    • Евление 9
    • Евление 10
    • Евление 11
     • [с.] 155
    • Евление 12
    • Евление 13
     • [с.] 156
    • Евление 14
    • Евление 15
     • [с.] 157
  • Печатни погрѣшки
   • [с. 158]
   • [с. 159]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]