Current View
Title:
Л. Н. Толстой като екранен сюжет: литературна и кинопоетика : Автореферат / Константина Русланова Пунева ; Науч. ръководител Людмил Димитров.; L. N. Tolstoy as a screen story Literary and filmopoetics Konstantina Ruslanova Puneva
 
Creator:
Пунева, Константина Русланова; Толстой, Лев Николаевич за него; Puneva, Konstantina Ruslanova; Димитров, Людмил Иванов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност "Руска литература и литература на народите от ОНД, Руска литература на XIX век" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Руска литература 2017; Библиогр. с. 51, 53; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Толстой, Лев Николаевич 1828-1910 творчество; Роман, руски в изкуството; Кино теми, образи, сюжети.
 
*** *** ***
 
001:
001141134
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пунева, Константина Русланова
 
245:
Л. Н. Толстой като екранен сюжет: литературна и кинопоетика :| Автореферат /| Константина Русланова Пунева ; Науч. ръководител Людмил Димитров.
 
246:
L. N. Tolstoy as a screen story| Literary and filmopoetics| Konstantina Ruslanova Puneva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 850.3 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
53 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност "Руска литература и литература на народите от ОНД, Руска литература на XIX век"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Руска литература| 2017
 
504:
Библиогр. с. 51, 53
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
600:
Толстой, Лев Николаевич| 1828-1910| творчество
 
650:
Роман, руски| в изкуството| Кино| теми, образи, сюжети.
 
700:
Толстой, Лев Николаевич| за него| Puneva, Konstantina Ruslanova| Димитров, Людмил Иванов| науч. ръководител