Citation link:
 • Новъ паметникъ за българската история : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 2, кн. 1 (1882), с. 126-133.
  • [с. 126]
  • [с.] 127
  • [с.] 128
  • [с.] 129
  • [с.] 130
  • [с.] 131
  • [с.] 132
  • [с.] 133