Current View
Citation link:
Title:
Ролята на лобизма като инструмент на публичната комуникация за защита на интересите на малкия бизнес в България : Автореферат / Любомил Любомилов Иванов ; Науч. ръководител Здравко Райков.; <<The>> role of lobbying as an instrument of the public communication to protect the interests of the small business in Bulgaria Lyubomil Lyubomilov Ivanov
 
Creator:
Иванов, Любомил Любомилов; Ivanov, Ljubomil Ljubomilov; Райков, Здравко Цветков науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2018; Библиогр. л. 33-34; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Лобизъм България.; Малки и средни стопански предприятия връзки с обществеността. България
 
*** *** ***
 
001:
001152109
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Любомил Любомилов
 
245:
Ролята на лобизма като инструмент на публичната комуникация за защита на интересите на малкия бизнес в България :| Автореферат /| Любомил Любомилов Иванов ; Науч. ръководител Здравко Райков.
 
246:
<<The>> role of lobbying as an instrument of the public communication to protect the interests of the small business in Bulgaria| Lyubomil Lyubomilov Ivanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 825.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
34 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 33-34
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Лобизъм| България.| Малки и средни стопански предприятия| връзки с обществеността.| България
 
700:
Ivanov, Ljubomil Ljubomilov| Райков, Здравко Цветков| науч. ръководител