Abstract:
Генерал Павел Христов и офицери от щаба в село Ерменкьой.
 
Created:
18.05.1913
 
Spatial:
с. Ерменикьой, Турция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491896
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208К; оп. 1; а.е. 38; л. 20.
 
Subject:
армейски офицер; Балкански войни; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers