Abstract:
Ученички в Робърт колеж.
 
Created:
1897
 
Spatial:
Истанбул, Турция
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690087
 
IsFormatOf:
№ 31493
 
Subject:
ученик; училище; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups